Портал о каратэ - www.karate.by  Сделать стартовой  Портал о каратэ - www.karate.by  Добавить в избранное  Портал о каратэ - www.karate.by
Портал о каратэ - www.karate.by
Главная - www.karate.by Портал о каратэ - www.karate.by Новое на сайте - www.karate.by Портал о каратэ - www.karate.by Контакты - www.karate.by Портал о каратэ - www.karate.by О сайте - www.karate.by Портал о каратэ - www.karate.by RSS - www.karate.by

Расширенный поиск по сайту

О каратэ
История каратэ
Школы и стили каратэ
   - Годзю-рю
   - Кекусинкай
   - Сито-рю
   - Шотокан
Техника каратэ
Философия каратэ
Каратэ и юмор
Клубы и секции
Каратэ и медицина
Каратэ и самооборона
Словарь терминов каратэ
анекдоты, бассай-сё, биография Фунакоси, Гексай дай, годзюсихо-дай, Доги, дыхание, история каратэ, история сетокан, кёкусин, каппо, каратэ и юмор, ката, ката каратэ, ката каратэ годзю-рю, ката каратэ кекусинкай, ката каратэ шотокан, кумитэ, медитация, мэйкё, ос, Пинан соно ичи, проведение занятий, разминка, символика Кекусинкай, смешное видео каратэ, стойки, Сэйенчин, Теншо, техника годзю-рю, техника каратэ, техника реанимации, Тинден, тэкки сандан, Ура пинан соно го, Ура таикьоку соно сан, хангэцу, хэйан сёдан, Шитшурей Шимас, Янцу

Показать все теги

Школы и стили каратэ » Кекусинкай  :  Одиннадцать девизов Масутацу Оямы

Ояма суммировал основные принципы философии боевого искусства в одиннадцати девизах, известных как Zayu no Mei Juichi Kajo, которые являются самыми важными в его учении:

Hitotsu, bu no michi wa, rei ni hajimari rei ni owaru, yotte toko ni rei o seishi kusubeshi.

Futatsu, bu no michi no shinkyu wa, dangai o yoji noboru ga gotoshi, yasumu kotonaku sei susubeshi.

Mitsu, bu no michi ni oite wa, subete ni sente ari, shikaredomo watashi tatakanashi.

Yotsu, bu no michi ni oite mo kinsen wa, totoi mo no nari, shikaredomo shuchaku subekarazu.

Itsutsu, bu no michi wa, sugata nari nani koto ni oite mo, toko ni sugata o seishi kusubeshi.

Mutsu, bu no michi ni oite wa, sennichi o hatsu shintoshi, mannichi no keiko o motte kiwatosu.

Nanatsu, bu no michi ni okeru jiko hansei wa, toko ni rendohe no kikai nari.

Yatsu, bu no michi wa, taka notameni aru mo no nari, shuren ni te shishin o wasurerubeshi.

Kotonotsu, bu no michi ni oite wa, ten o kitoshi maru o otosu, sen wa, kore ni fuzui suru mo no nari.

To, bu no michi ni oite shin no gokui wa, taiken ni ari, yotte taiken o osoru bekarazu.

Tohitotsu, bu no michi ni oite shinrai to kansha wa, toko ni yutaka naru shukaku o eru koto o wasuru bekarazu.

Подробнее

Портал о каратэ - www.karate.by